Darujte 2%

Darujte 2%


DARAHÍ PRIATELIA

Blíži sa obdobie  ročného zúčtovania  a s tým súvisí možnosť odviesť 2% dane Vami vybranej organizácii. Pokiaľ sa rozhodnete odviesť vaše 2% práve našej organizácii môžete tak urobiť pomocou nášho účtu.

Týmto by sme Vás chceli požiadať  o Vašu podporu pre naše občianske združenie Krása okamihu , ktoré sa zameriava  na podporu kultúry a kultúrnych vzdelávacích podujatí ako napríklad muzikoterapia, arteterapia, ľudové tradičné umenie ako aj workshopy a tvorivé dielne pre deti.

SK37 0900 0000 0051 7606 7068

Ďakujeme za Vašu podporu a tešíme sa na najbližšom stretnutí.

Vaša Krása okamihu o.z.