Účastnícka dohodaÚČASTNÍCKA DOHODA

Ďakujeme za Váš záujem zúčastniť sa na vybranom kurze z našej ponuky Školy tantra masáže - Tantra Tara Bratislava. Pre zaistenie čo najpríjemnejšieho priebehu kurzu si prosím pozorne prečítajte účastnícku dohodu. Všetky informácie týkajúce sa účastníkov kurzov považujeme za dôverné a nebudú poskytované tretej osobe.

1. Kurzu sa zúčastňujete dobrovoľne a na Vašu vlastnú zodpovednosť

2. Počas výučby Vás nebudeme do ničoho nútiť, máte právo nezapojiť sa do akejkoľvek vyučovacej aktivity, pokiaľ by prekračovala Vaše hranice. Mieru intimity si určujete Vy sami, pracujeme s rešpektom k Vaším osobným hraniciam a vnútornému nastaveniu.

3. Aby sme mohli zaistiť Vašu bezpečnosť, potrebujeme byť informovaní o dôležitých skutočnostiach týkajúcich sa Vášho psychického stavu, pokiaľ sa psychiatricky liečite. Informácie o psychiatrickej liečbe prosím uveďte do poznámky v prihlasovacom formulári.

4. Ak trpíte akútnym infekčným ochorením, žiaľ nemôžete sa kurzu zúčastniť z dôvodu ochrany Vás i ostatných účastníkov. Radi Vás však uvidíme v inom termíne, keď sa budete cítiť lepšie a kurz tak bude pre vás oveľa prínosnejším.

5. Súhlasom s účastníckou dohodou prehlasujete, že ste si nie vedomí žiadnych závažných okolností vo Vašom zdravotnom a psychickom stave a ani iných okolností, ktoré by Vám bránili v účasti na Vami zvolenom kurze.

6. Pokiaľ sa nechcete či nemôžete zúčastniť niektorej časti výučby, dajte nám to prosím dopredu vedieť, aby sme nemali starosť o vás. Vaše rozhodnutie budeme rešpektovať.

7. Pokiaľ by ste chceli akýmkoľvek spôsobom publikovať či písať o dianí na kurze, potrebujete náš písomný súhlas.

Termíny a organizácia výučby:

1. Termíny skupinových kurzov sú vopred vypísané na našich web stránkach. S odoslaním prihlášky si konkrétny termín rezervujete.

2. V prípade individuálnej výučby si termín kurzu či jednotlivé výukové bloky dohodnete priamo s lektorkou na čísle +421904 507 988 alebo prostredníctvom emailu info.tantra.tara@gmail.com.

3. Dĺžka platnosti darčekových poukážok na skupinové kurzy alebo na individuálnu výučbu kurzov či jednotlivých výukových blokov je jeden rok od ich zakúpenia. Ak nevyčerpáte v tomto čase predplatené hodiny, peniaze Vám žiaľ vrátené nebudú.

Zmena termínov:

1. Môže sa stať, že sa z vážneho dôvodu nemôžete zúčastniť výučby v rezervovanom termíne, v tomto prípade je potrebné pri individuálnej výučbe najneskôr 48 hodín pred týmto termínom oznámiť zmenu a to emailom na adrese info.tantra.tara@gmail.com. Ak zrušíte výučbu menej ako 48 hod pred dohodnutým termínom, váš termín i náklady s tým spojené Vám žiaľ prepadajú.

2. Ak ide o nami usporiadaný skupinový kurz, je Vám umožnené zdarma zmeniť termín najneskôr jeden mesiac pred jeho konaním. Uhradená záloha bude prevedená na novozvolený termín.

Zrušenie účasti na kurze či individuálnej výučbe:

1.Pokiaľ ste si Vašu účasť na kurze rozmysleli, prosím oznámte nám to prosím emailom na adresu info.tantra.tara@gmail.com.

2. Storno podmienky pre Kurzy a Individuálnu výučbu:

 • Ak zrušíte Vašu účasť menej ako 30 dní pred konaním kurzu, účtujeme si storno poplatok vo výške nevratnej  registračnej zálohy a to 35 € . Zvyšná časť Vám bude vrátená alebo si zálohu môžete preniesť do ďalšieho nasledujúceho kurzu.
 • Ak zrušíte vašu účasť menej ako 15 dní pred kurzom storno je vo výške 30% z ceny kurzu. Zvyšnú časť Vám vrátime, alebo presunieme na nový termín.
 • Ak zrušíte vašu účasť menej ako 8 dní pred kurzom, storno poplatok je vo výške 50% z ceny kurzu.
 • Ak zrušíte vašu účasť menej ako 24 hod pred kurzom, alebo sa na kurz nedostavíte bez jeho predchádzajúceho zrušenia, storno je vo výške 100% z ceny kurzu, pretože Vaše miesto sme Vám rezervovali a nemohli ho ponúknuť inému účastníkovi. Taktiež sme pre Vás zabezpečili občerstvenie, výukový materiál a všetok potrebný materiál či pomôcky k výučbe.
 • Ak sa rozhodnete ukončiť Vašu účasť na kurze kedykoľvek v jeho priebehu, peniaze Vám žiaľ nebudú vrátené. V tom prípade je storno poplatok 100% ceny za kurz.
 • Je pre nás prvoradé zaistenie Vašej bezpečnosti i bezpečnosti ostatných účastníkov. Preto ak závažným spôsobom porušíte túto Účastnícku dohodu (napr. zamlčaním dôležitých informácií, alebo z dôvodov, ktoré sú spôsobilé narušiť priebeh vzdelávacej akcie alebo zdravie účastníkov) môžete byť z kurzu bez náhrady vylúčený.
 • Ak je prerušenie kurzu z vašej strany naozaj zo závažného dôvodu, ( úraz, ochorenie, pozitivita na COVID 19 ai. ) je možné pristúpiť k vzájomnej dohode na jeho náhrade. A to za časových aj finančných podmienok ktoré si stanovuje organizátor kurzu.
 • Ak je zrušený kurz zo závažných dôvodov zo strany organizátora, záloha sa Vám vracia v plnej výške.
 • Ak je Vaša účasť na kurze zrušená v prípade plne obsadenej vzdelávacej akcie ,alebo nenaplnenia potrebného počtu účastníkov na vzdelávacom kurze či akcii, záloha sa Vám vracia v plnej výške.

Vzdelávacie akcie zahrňujú v základnej cene:

 • Výučbu podľa osnov usporiadateľa
 • Materiály v tlačenej podobe s popisom preberaných techník či obrazových príloh (pokiaľ je uvedené v podmienkach danej vzdelávacej akcie na webovom rozhraní)
 • Prevedenie záverečných skúšok, podľa typu vzdelávacej akcie
 • Vydanie osvedčení, certifikátov, či účasti na kurze (pokiaľ je uvedené v podmienkach úspešného absolvovania výučby na webovom rozhraní)
 • Občerstvenie počas doby trvania kurzu


Ochrana osobných údajov a zasielanie obchodných správ

Vo veci ochrany a spracovania osobných údajov účastníkov kurzu a a zasielania obchodných správ sa použijú tieto podmienky ochrany osobných údajov.