KONTAKT


Adresa:

KRESÁNKOVA 7, BRATISLAVA, 841 05

Telefón:

+421 904 507 988

E-mail:

info.tantra.tara@gmail.com

Facebook

https://www.facebook.com/tantramasazetantratarabratislava

Darujte 2% 

DARAHÍ PRIATELIA

Blíži sa obdobie ročného zúčtovania a s tým súvisí možnosť odviesť 2% dane Vami vybranej organizácii. Pokiaľ sa rozhodnete odviesť vaše 2% práve našej organizácii môžete tak urobiť pomocou nášho účtu.

Týmto by sme Vás chceli požiadať o Vašu podporu pre naše občianske združenie Krása okamihu , ktoré sa zameriava na podporu kultúry a kultúrnych vzdelávacích podujatí ako napríklad muzikoterapia, arteterapia, ľudové tradičné umenie ako aj workshopy a tvorivé dielne pre deti.

SK37 0900 0000 0051 7606 7068

Ďakujeme za Vašu podporu a tešíme sa na najbližšom stretnutí.

Vaša Krása okamihu o.z.