Vaginálne (joni) mapovanie

Jemná dotyková technika, ktorá navracia a rozvíja citlivosť v ženskom tele.


Čo je to vaginálne mapovanie?


Vaginálne mapovanie je metóda , ktorá slúži predovšetkým k uvoľneniu panvového dna , scitlivenie v intímnej oblasti a súčasne k prehĺbeniu cítenia celého tela .

 Je to teda nástroj, vďaka ktorému ženy môžu prežívať samy seba nielen na úrovni sexuality , ale cítiť celé svoje telo , svoju dušu , svoje životné potreby , cítiť  čo chcú a čo nechcú . 

Je to úžasný nástroj , ktorý takzvane vracia do tela . Ale v konečnom dôsledku je presah vaginálneho mapovania oveľa širší .

Mapovanie pomôže uzdraviť telo aj vzťahy?

Ženy, ktoré majú radostný, veselý, uspokojivý sexuálny život, sú často milo prekvapené, ako mnohonásobne silnejšie môžu byť ich prežitky . Súčasne mapovanie pomáha uvolniť a odstrániť všetko, čo radosti a potešeniu bráni. Sem patrí celá rada nemilých životných skúseností, ktoré žena v minulosti plne nespracovala, a bolesti sa spontánne vyhýba potláčaním svojich pocitov. Tento proces je spravidla podvedomý. Žena utlmí svoj dych, telo, city. Navykne si žiť s určitou mierou napätia, ktorú po mnohých mesiacoch a rokoch považuje za "normálne". Určitým spôsobom zabudne, aké to je, žiť a cítiť naplno, mať oveľa vyššiu hladinu energie a radosti.

Vaginálne mapovanie pomáha tieto bolesti identifikovať a raz navždy uvoľniť z tela von. Ženy sú potom často prekvapené, koľko majú energie, ako je im ľahko, o koľko sa cítia silnejšie a slobodnejšie. Náhle sú ukotvené samy v sebe, zvyšuje sa ich tvorivosť, schopnosť milovať a prežívať lásku.

Vďaka vaginálnemu mapovaniu tak možno "vyliečiť" následky jemnejších aj naozaj silných tráum. Sem patrí sexuálne zneužívanie, emočné i fyzické zranenia pri pôrode, emocionálna bolesť , pomáha uzdravovať témy , ktoré so sexualitou zdanlivo nesúvisia.

To všetko sa deje v relatívne krátkom čase dní, týždňov, maximálne mesiacov. Ženy spravidla navštívia niečo medzi 3 ( "povinné" minimum) a 10 (málokto potrebuje viac) sedeniami. Jedno sedenie trvá 2-3 hodiny.

Ako vznikla metóda mapovania tela?

Tento pojem, ako aj metódu sexuálneho bodyworku, priniesli terapeuti William Masters (gynekológ) s Virginiou Johnson (sexuologička) koncom 60. a začiatkom 70. rokov minulého storočia. Obaja celý život zasvätili prelomovému a zároveň kontroverznému výskumu fyziológie ľudskej sexuality. Zdôrazňovali silu ženskej sexuality a vo svojej dlhodobej štúdii dokázali, že ženy majú schopnosť viacnásobného orgazmu.

Priniesli radu cvičení a techník, zameraných na dávanie a prijímanie zmyselného potešenia (ale nie nevyhnutne sexuálneho), aby pomohli ľuďom prekonať obavy zo sexu. Pracovali s pármi a nechali jednotlivcov vedome objavovať telo svojho partnera. A tam niekde sa datujú začiatky sexual bodyworku a mapovania tela.

Aký je rozdiel medzi vaginálnym (joni) mapovaním a tantrickou joni masážou?


V oboch prípadoch ide o ošetrenie zamerané na intímne partie ženy so zámerom zlepšiť jej vnímanie vlastného tela. Hlavný rozdiel je ten, že pri masáži sa žena odovzdáva a iba prijíma dotyk, je pasívna.

Naopak, terapeutické mapovanie je metóda práce s telom orientovaná na vedomie. Tu je prijímajúca žena plnohodnotnou tvorkyňou – je plne prítomná, zapojená a aktívne reguluje celý proces.

Ďalšie rozdiely oproti tantrickej masáži joni

Cieľ: Pri mapovaní sa nesnažíme o uvoľnenie, potešenie alebo pohodu, ale o vedomé cítenie a uvedomenie si tela. To si vyžaduje jasné dohody vopred.

Komunikácia: Dávajúca je vždy v úzkom kontakte s prijímajúcou. Dáva spätnú väzbu o tom, čo robí, kde sa dotýka, koľko sa dotýka. Na základe týchto informácií môže prijímajúca žena jasne lokalizovať jednotlivé body a precítiť ich. Okrem toho táto komunikácia často pomáha uvoľniť jazykové blokády v intimite. Žena sa učí jasne vyjadrovať, keď ide o jej vagínu, klitoris, bod G alebo jej sexualitu ako celok.

Prevzatie vedenia: Základnou myšlienkou mapovania je prevzatie vedenia. Prijímajúca žena reguluje celý proces.

V praxi som často svedkom toho, že ženy pristupujú k sexualite tak, že sa im "deje". Namiesto toho, aby sa pre ňu vedome rozhodovali. Pri sedení sa vždy pýtam, či môžem prejsť ďalej, pýtam si doslova povolenie pre ďalší postup, ďalší krok. Pri rôznych druhoch dotyku sa pýtam, ako sa cíti, či sa jej to páči, či ju to bolí, či cíti tlak, kde cíti na tele emóciu.

A vidím, že mnoho žien sa nenaučilo skutočne jasne vyjadriť, kedy a ako niečo chce či nechce. Prevzatie vedenia je preto veľmi dôležitým prvkom mapovania. Pre ženy je to veľmi prínosné. Učia sa takto ovplyvňovať svoje vlastné prežívanie. A mnohé z nich tento zážitok následne uplatňujú v partnerstve a spoločnej sexualite.

Ako metóda vaginálneho mapovanie vyzerá?

Pri vaginálnom mapovaní dotykom aktivujeme citlivosť vaginálnych stien. Prebieha to tak, že ten, kto mapuje, pracuje veľmi vedomým a riadeným spôsobom, a celý ten proces riadi a určuje žena, ktorá je mapovaná. Pre mnoho žien je to nádherný zážitok pri ktorom pociťujú " aha ja som skutočne pani svojho tela " a majú plnú vládu nad tým, čo sa deje na ich tele a v ňom.

To znamená, že vy určujete, v akom rytme sa to deje. Vy určujete, akú kvalitu dotyku prijímate. Pri mapovaní využívame predstavu ciferníku a vaginálny otvor si predstavíme ako hodiny: hore je 12 a dole je 6 a potom všetky tie číselka medzi, a to nám slúži ako nástroj komunikácie. Pri mapovaní ide o to, aby sme prebudili každú časť vaginálnej steny. Je tam veľa vedomia a veľa komunikácie. To znamená, že ten, kto mapuje, veľmi jasne vysvetľuje, kde sa pohybuje, aký tam má tlak a hovorí : "Teraz som na trojke, som na jeden článok hlboko a môj dotyk je zhruba taký …" A môže na ruke alebo na nohe ukázať silu tlaku, ktorú práve používa. A žena hovorí, "Aha, tak skús ešte viac (alebo menej) pritlačiť, skús zavibrovat."

Táto metóda pomalého dotýkania má ten efekt, že steny vagíny sa postupne zcitlivujú a aj na dotyk sa stávajú mäkšími, teplejšími, pulzujúcimi. Tá mäkkosť sa objavuje o to viac, keď odchádza určitá bolesť alebo trauma, ktorá je vo vaginálnom tkanive usadená. Po mapovaní vníma žena svoju vagínu ako veľmi jemnú a citlivú. Aj keď napríklad žena na začiatku vnímala, že jej vagína nie je moc citlivá alebo tam boli pocity, ktoré ju rušili, či už to bola určitá iritácia, frustrácia, zlosť, smútok, alebo aj fyzický pocit bolesti, rezanie (to sa niekedy objavuje u žien , ktoré zažili rez skalpelom, pretože je akoby ukrytý v pamäti toho tkaniva ) to všetko odchádza a spolu s tým vzniká radosť a potešenie.

V čom môže vaginálne mapovanie pomôcť?

Na fyzickej úrovni prináša:

 • uvoľnenie napätia v panve a pomoc pri zmiernení bolesti
 • opätovné spojenie s telom po operácii v oblasti panvy/brucha
 • pomoc pri problémoch s cyklom, podporu schopnosti počať

Na emocionálnej úrovni prináša:

 • vytvorenie priestoru pre precítenie starých emócií súvisiacich s minulými skúsenosťami
 • uvoľňovanie pocitu hanby alebo pocitu viny v súvislosti so sexom, s vagínou
 • prijímanie ošetrujúcich dotykov bez konkrétneho cieľa

V sexuálnej oblasti vaginálne mapovanie prináša:

 • pomoc prinavrátiť a zvýšiť libido
 • liečenie nespracovaných nepríjemných zážitkov z necitlivého správania od mužov, lekárov
 • liečenie traumy z pôrodu/potratu
 • liečenie tela po sexuálnej traume z minulých skúseností zneužívania, násilia

Je dôležité nemať od sedenia žiadne očakávania a byť otvorená tomu, čo z neho vyplynie. Každá máme svoju vlastnú jedinečnú skúsenosť. Môže sa stať, že sa po sedení príde únava, precitlivenosť alebo emocionálna premenlivosť. Je to častý, bežný jav. Je dôležité počas domácej integrácie nasledovať návody a osobné odporúčania. Tento stav je len dočasný a súvisí s tým, že v panve máme uložených veľa skúseností z minulosti, ktoré ovplyvňujú náš vzťah a ktoré sa každým sedením uvoľňujú, čistia.

Ako prebieha vaginálne mapovanie?


Ošetrenie je rozdelené na viacero stretnutí. Každá žena je jedinečná a preto si sedenie vyžaduje individuálny prístup. Prvé stretnutie trvá 3-4 hodiny. Ďalšie stretnutia prebiehajú v takom časovom rozsahu v akom je to práve potrebné. Ideálne je vyhradiť si čas na 2-3 hod.

ˇÚvodná konzultácia - samotnému ošetreniu predchádza úvodný rozhovor , kde sa porozprávame o vašej momentálnej životnej situácii, o vašom tele, o prežívaní vašej sexuality o vašich obavách, či strachoch a tiež o  tom ako sa cítite práve teraz o tom čo vás trápi i teší. Môžeme teda spolu hovoriť o všetkom, čo je pre vás dôležité pred tým než začneme. Zodpoviem na vaše prípadné otázky a vysvetlím čo budeme robiť.

Uvoľnenie a ošetrujúca masáž celého tela - pred mapovaním sa učíme aktívnemu prijímaniu uvoľňujeme telo cez pohyb, dych a zvuk. Následne jemnou masážou povolíme zostávajúce napätie a uvoľníme svalstvo.

Jemná vonkajšia masáž joni - Ak ste sa dostatočne uvoľnili a cítite sa príjemne, môžeme postupne jemnou senzuálnou masážou vonkajších pohlavných orgánov uvoľňovať napätie a zvyšovať citlivosť a prekrvenie joni. Po vašom zvolení postupne začínam s technikou mapovania.

Vaginálne mapovanie -  veľmi pomaly a postupne prechádzam Vašou jóni, celým ošetrením Vás bezpečne sprevádzam a zároveň vnášam vedomie do prežívania vašich emócií. V celom procese ste taktiež aktívna i vy. Spoločne komunikujeme, všímame si pocity, zisťujeme kde je napätie, čo je príjemné, čo nepríjemné, kde sú bolestivé miesta, či uložené traumy. Pomocou vedomého dychu či zvuku i pohybu tieto bloky postupne rozpúšťame. O spôsobe dĺžke a intenzite dotyku, ktorý bude pri mapovaní použitý si rozhodujete vy sama. Ja po celý čas dávam spätnú informáciu, kde sa nachádzam a akým tlakom práve pôsobím na dané miesto. A taktiež si pýtam povolenie pokračovať ďalej.

Môže sa stať, že sa k ošetreniu intímnych miest ani nedostaneme. Niekedy je pre ženu dôležitejší pocit bezpečia, prijatia a plnej pozornosti. Vtedy dostáva žena láskavú, nežnú a jemnú starostlivosť. Na konci sedenia je ešte priestor pre uzemnenie a doznenie prežitku.

Vaginálne mapovanie je terapia, ktorá by mala pozostávať minimálne z troch stretnutí.

 • CENA  65 € / 1 hod
 • 2 hod sedenie 120 €
 • 3 hod sedenie 165 €
 • 4 hod sedenie 200 €
Vaša joni  nech  je vaším posvätným priestorom

Rezervácia termínu telefonicky +421904507988