História Tantry


História tantry

Slovo tantra pochádza zo sanskrtu, jej preklad možno pomenovať slovom spriadanie, splietanie či tkanivo rozvíjajúce vedomie. Tan znamená rozšírenie a tra oslobodenie. Čiže v tantre rozširujeme vedomie, alebo prechádzame procesom rozšírenia aby sme dosiahli oslobodenie. Ľuďom, ktorí sa venujú tantre a tantrickému učeniu sa tantra začne postupne prepletať do všetkých oblastí života. Využíva rôzne umelecké, vedecké, mystické, jogínske, tanečné, dychové, masážne a duševné techniky. Snaží sa človeka nabádať k oslobodeniu od všetkých pút a psychických i citových útrap, nájsť samého seba vo svojom vnútornom ja.

Tantra

Je to stará indická duchovná náuka, ktorá pozýva človeka na cestu k sebe, k svojmu telu, k jeho zmyslom a k životu okolo. Zjednocuje všetky úrovne bytia - telo, dušu i ducha.

Učí nás naplno vnímať a preciťovať seba, svoju spiritualitu, sexualitu i silu prítomného okamihu, učí nás žiť tu a teraz.

Kolískou tantry je India a Tibet, jej korene siahajú viac ako 5 tisíc rokov späť do kultu bohyne. Stala sa obľúbenou v Indii medzi 8. a 12. Storočím, keď sa dokázala uchytiť v mestách i na vidieku.

Pojem tantra sa užíval na označenie rozličných častí viery, väčšinou založenej na budhistických a hinduistických tradíciách oslavy spojenia zdanlivo protikladných častí boha Šivu- predstavuje mužský princíp a bohyne Šaktí- predstavuje ženský princíp. Cieľom bolo prekonať dualitu a tým získať skutočnú jednotu bytia.

Tantra tiež oslavuje myšlienku sexuálneho spojenia muža a ženy ako posvätného aktu. V niektorých učeniach je toto spojenie vnímané ako cesta vedúca k Bohu a k vyššiemu duchovnému svetu.

Podstatou tantrickej filozofie je posvätnosť, uctievanie a jedinečnosť všetkých aspektov života, všetkých živých vecí a všetkého stvorenia. Jednoducho povedané ide o myšlienku neba na zemi v ktorom je každý boh alebo bohyňa.

Tajné tantrické učenie

Ľudia, ktorý vykonávajú tradičné umenie tantry, sú nazývaný tantrikmi. V tradičnej tantre, by tantrik mal stráviť mnoho rokov učením sa od gurua a venovať sa prehlbovaniu svojho prežívania, venovať sa cvičeniam a rituálom, tak, aby zdokonalil svoje umenie a zbystril svoju myseľ i ducha.

Tantrická masáž bola spočiatku v tajnosti, predávana len ústnou tradíciou. V súčasnosti už nájdeme po celom svete mnoho učiteľov a tantrických škôl, ktorý toto starobylé učenie podávajú moderným ľuďom a otvárajú im tak cestu k novým transformačným prežitkom.

Tantrická masáž, tak ako ju poznáme z väčšiny tantrických centier, bola zostavená zakladateľom prvej nemeckej školy Diamond Lotus, Andrem, ktorý v 80. Rokoch zostavil prekrásny tantrický masážny rituál pre obdarovanie a uctenie svojej partnerky. Tento rituál sa rýchlo rozšíril po Nemecku a do ďalších krajín, pod názvom tantrická masáž.

Do Čiech priniesol tantru v roku 1999 britský body-terapeut John Hawken prostredníctvom seminárov a výcvikov. V roku 2001 sa začala tantrickým masážiam venovať Denisa Palečková a ponúkať ju prvým záujemcom.

Tantrický rituál

Jeden z mnohých tantrických rituálov, tantrická masáž, spočíva v prebúdzaní sexuálnej energie cez chrbticový uzol (čakru). K prebudeniu sexuálnej energie slúžia aj dotyky na lingame či joni. Zmyslom týchto masážnych postupov je prežiť a vnímať svoju sexuálnu energiu až do posledného bodu, ale neejakulovať. Tantrická masáž sa snaží vybudiť sexuálnu energiu ale neochudobniť o ňu systém.

Umenie tantrickej masáže je dnes devalvované samozvanými tantrikmi, ktorí len vykonávajú erotické masáže pod zásterkou tantry bez znalostí dychových a meditačných cvičení a nie sú schopní prebúdzať skutočnú životnú energiu.

Naozajstná tantrická masáž musí vo vás zanechať hlboký dojem. Pocit posvätnosti sa mieša s pocitom vlastnej sily, telo je rozvibrované a naplnené energiou. Cítite sa akosi neopísateľne. To čo cítite je prebudená energia, ktorá prúdi vaším telom a prináša oživenie a inšpiráciu. Na západe často nevieme, čo si s touto energiou počať. Mnoho mužov túži po tantrickej masáži ejakulovať, pretože, nevedia, čo iné by mali s prebudenou energiou robiť. Tantra nás však učí túto energiu prijímať a nechať sa ňou naplniť. Tento stav je veľmi tvorivý a láskyplný. Energia prečisťuje naše telo a otvára nás novým nápadom a víziám.

Po tantrickej masáži bývajú ľudia citliví a vnímaví voči sebe i svojmu partnerovi. Ak dokážete udržať energiu v tele, zistíte, že ešte mnoho dní po masáži sa cítite naozaj dobre. Nie ste unavení ani vyčerpaní, ale naopak sršíte energiou. Tantra učí muža tiež zážitku vnútorného orgazmu, ktorý veľa tantrikov prirovnáva k orgazmu fyzickému.

Počas tantrickej masáže sa snažíme o to, aby sme Vaše telo prebudili a vyživili a aby ste sa skrze vedomý dotyk, čo najviac prepojili s vlastným telom. Tantra Vám môže zmeniť kvalitu života na všetkých úrovniach.