Tantrické odzbrojovanie tela 

De-armouring

De-armouring čiže odzbrojovanie/rozpúšťanie emočného panciera je veľmi účinnou technikou vedomej práce s telom, pri ktorej dochádza k uvoľňovaniu aj veľmi starých, nevyjadrených emócií, ktoré spôsobujú napätie v tele, negatívne ovplyvňujú naše správanie a celkovo blokujú našu životnú energiu.

Telo má svoju emočnú pamäť a tá si tvorí tento ochranný pancier ako prevenciu proti ďalším, podobným skúsenostiam, hlavne proti tým bolestivým. Emočná pamäť je na jednu stranu dobrá a emočný pancier má slúžiť k tomu aby nás podobné situácie znova nezraňovali. No na druhej strane dochádza opakovaním tejto reakcie k väčšiemu a väčšiemu stiahnutiu na tele.

Inak povedané, miesta na našom tele, kde je uložená bolesť, už nemusíme cítiť, pokiaľ na tie miesta priamo nepôsobíme. Vďaka tomuto pancieru sa naše telo stáva postupne menej a menej citlivé, pretože nás vlastne chráni tým, že citlivosť znižuje. No zároveň sa však tým znižuje aj prúdenie energie v tele. Prejavuje sa najmä stiahnutím určitých miest (svalov, tkanív), vybočením kostí, necitlivosťou nervov,…teda napríklad boľavým chrbtom, stiahnutím panvy, žalúdka, boľavými kolenami atď. Tiež dlhodobý stres sa ukladá do nášho tela a spôsobuje zníženie citlivosti, čo sa u každého môže prejaviť inak.

Po De-Armouringu dochádza často k veľkej úľave a začiatku prežívania života v úplnej inej kvalite ako doteraz. Nie zriedka sa tiež klient vlastne prvýkrát vo svojom dospelom živote stretáva s vlastnou energiou a zážitkom jej prúdenia telom.

Benefity De-armouringu /celotelového odzbrojenia

Moderné odzbrojenie (alebo tantrické odzbrojenie) je holistické cvičenie s telom, pri ktorom sa aplikuje hlboký tlak na rôzne body v tele v kombinácii s dýchaním a sústredeným uvedomovaním si pocitov v tele. Tento proces môže vyvolať rôzne spomienky a pocity. V niektorých prípadoch si tieto spomienky a pocity nepamätáme  po dlhú dobu (dokonca desaťročia), pretože sa často ukladajú v tele, v nervovom systéme a na bunkovej úrovni. Hĺbkovou masážou tkanív a tlakom na určité body v tele, často sú to spúšťacie body, sa môžu znecitlivené a bolestivé miesta premeniť späť na oblasti potešenia. Uvoľníte tým fyzické napätie a skryté emócie. Tantrické odzbrojenie môže pomôcť zbaviť sa napätia, toxínov a blokov a uvoľniť negatívne spomienky, presvedčenia a emócie. Zahŕňa celé telo a pomáha otvárať prirodzené energetické dráhy tela, aby liečivá životná sila, čiže sexuálna energia, mohla bez prekážok prúdiť celým telom.

  • Väčšia prítomnosť a spojenie vo vašom živote
  • Autentickosť vo vašich pocitoch, túžbach a sebavyjadrení
  • Hlbší prístup k sile sexuálneho života
  • Oslobodenie od nevedomých vzorcov, ktoré sú výsledkom brnenia
  • Väčší prístup k vašej slobodnej vôli
  • Väčšia jednoduchosť na realizáciu vášho potenciálu
  • Väčšia tolerancia voči tlaku a stresu
  • Viditeľný nárast energie, vitality a zdravia.

Je dôležité poznamenať, že prax odstraňovania takzvaného brnenia nie je nová a už stáročia ju praktizujú rôzne kultúry po celom svete pod rôznymi názvami a variáciami. Napríklad tradičná čínska medicína odráža niektoré koncepty odzbrojenia prostredníctvom praxe akupresúry, ktorá zahŕňa stláčanie určitých bodov tela, aby sa uvoľnila bolesť a emócie a umožnil sa voľný tok čchi v tele. Tieto praktiky sú založené na tom, že keď sme uväznení v nevedomých spôsoboch bytia, strácame flexibilitu potrebnú na zdravú adaptáciu. Takže prerušením a rozpustením našej postavy/brnenia obnovíme náš prirodzený energetický tok a priazeň prijať život.

Ako prebieha odzbrojovanie/ De-armouring?

Každému liečeniu prostredníctvom  De-Armouringu, predchádza rozhovor a konzultácia s terapeutom/tkou, ktorý Vás bude celým liečivým procesom sprevádzať.

Prijímajúci je ten, kto si určuje, kde sa bude De-Armouring vykonávať, akou intenzitou a ako dlho sa na každom mieste zostane.

Zároveň si aj počas jedného konkrétneho, ním určeného miesta, určuje aj zmenu intenzity. Často sa totiž stáva, že zo začiatku môže byť miesto menej citlivé, ale po chvíli môže začať byť naozaj bolestivé. V takom prípade si klient MUSÍ povedať o zmiernení intenzity.

Klient mi mal ísť iba na hranicu toho, čo ešte znesie, NIKDY za túto hranicu. Zároveň si pri uvoľňovaní pomáha dychom, kedy si predstavuje, že s každým výdychom odchádza napätie a ideálne aj zvukom/krikom či akýmkoľvek uvoľňovaním nahromadených emócií. Je to veľmi dôležité to čo sa pri liečení deje , terapeut neposudzuje, je to dôležitá súčasť tohto liečivého procesu.

Po De-Armouringu sa často klientovi veľmi uľaví, avšak je potrebné ho opakovať, ideálne doplniť ďalšími technikami ako napr. energetickými masážami , prácou s podvedomím, regresívnou terapiou, popr. technikami Theta Healingu pre podporu celkovej zmeny programov a presvedčenia ovplyvňujúcich doterajší vznik blokov v tele.

Zároveň je veľmi prínosná aj zodpovedajúca zmena myslenia, ktorá zaistí, že sa De-armouringom uvoľnené bloky nevrátia.

Viac informácii a rezervácia termínu : 0904507988