Energia Kundalíny

31.07.2023

Kundalíny

Je sanskrtské slovo, ktoré znamená kruhovú energiu. Je základnou evolučnou siloučloveka. Táto energia čiastočne  prúdi v každom z nás už od narodenia.

Kundalíni je zameraná svoiím vlastným smerom. Pohybuje sa hore chrbticou a temenom hlavy vpred, touto cestou v sebe nesie nové vedomie, nové schopnosti a transcendentálne stavy.

Tak ako sa rastlina natahuje za svetlom, podnecuje nás kundalini hadat osvietenie, na svojej ceste odstrañuje zablokovanú energiu. Kundalini má svoj vlastny ciel. My ju v tomto procese môZeme brdit, alebo podporovat.

Podľa starodávnych učení Kundalíny sa nazýva aj ako Hadia sila nachádzaiúca sa v chrbtici v oblasti spodnej čakry, kde spí zvinutá ako had. Ked' sa s ňou naučíte vedome pracovať, táto energia sa môže prebudiť a vy zažijete veľký nával životnej sily, kreativity a radosti.

Prejavy a proces uvolñovania kundalini

Energia kundalini lezi stodena pri koreni chrbtice. Jej uvoliovanie mo¿no prirovnat k pohybu vin, plameñov alebo pulzovania. Rozvinutá East kundalini si obvykle hiada cestu hore chrbticou a¿ po temeno hlavy a odtial von tim comu sa niekedy hovori vrcholná Eakra.

V prirodzenom evolutnom procese sa uvolni behom ludského zivota niekolko vin alebo vrstiev kundalini, podia toho akého vyvojového stupña dovek dosiahol. Citlivej5i ludia citia teplo alebo pohyb v oblasti kostr¿e alebo prúdenie energie smerom hore po chrbtici.

Clovek, ktory uvolhi niekolko vrstiev energie naraz, moze by v nádhernom stave niekolko dni alebo tyrdñov. Takyto ¿lovek moze mat neoby¿ajnú telesnu silu, krásne nové porozumenie, pocity blazenosti, alebo transcendentálne vedomie. U va&siny ludi tento stav pominie a kundalini zahaji svoi odistny proces

Ked je energia prilis zablokovaná, nedochádza k stavom blazenosti, pretoze energia musi okamZite za@at prekäzky uvolfovat. Tieto prekäzky su spôsobené strulymi postoimi alebo starvmi citovymi alebo dusevnymi jazvami. Zlé dr¿anie tela, alebo zranenia môzu taktiez blokovat energiu.

Ludia, ktori sa starajú o svoje telo a zvysujú svoje duchovné vedomie, dosahuju odistenie kundalini omnoho rychlejsie a fahsie. Stupanie kundalini je pre nich nádhernym záitkom a jej blahodárne útinky si tito ludia uvedomuiú takmer okamiite.

Akonáhle sa raz kundalini uvolni, NEEXISTUJE CESTA SPAT! Obrâtit' tento proces je nemozné, aj ked' je mozné ho niekedy spomalit.