Tantrické odzbrojovanie tela De-armouring

09.03.2024

De-armouring čiže odzbrojovanie/rozpúšťanie emočného panciera je veľmi účinnou technikou vedomej práce s telom, pri ktorej dochádza k uvoľňovaniu aj veľmi starých, nevyjadrených emócií, ktoré spôsobujú napätie v tele, negatívne ovplyvňujú naše správanie a celkovo blokujú našu životnú energiu.

Telo má svoju emočnú pamäť a tá si tvorí tento ochranný pancier ako prevenciu proti ďalším, podobným skúsenostiam, hlavne proti tým bolestivým. Emočná pamäť je na jednu stranu dobrá a emočný pancier má slúžiť k tomu aby nás podobné situácie znova nezraňovali. No na druhej strane dochádza opakovaním tejto reakcie k väčšiemu a väčšiemu stiahnutiu na tele.

Inak povedané, miesta na našom tele, kde je uložená bolesť, už nemusíme cítiť, pokiaľ na tie miesta priamo nepôsobíme. Vďaka tomuto pancieru sa naše telo stáva postupne menej a menej citlivé, pretože nás vlastne chráni tým, že citlivosť znižuje. No zároveň sa však tým znižuje aj prúdenie energie v tele. Prejavuje sa najmä stiahnutím určitých miest (svalov, tkanív), vybočením kostí, necitlivosťou nervov,…teda napríklad boľavým chrbtom, stiahnutím panvy, žalúdka, boľavými kolenami atď. Tiež dlhodobý stres sa ukladá do nášho tela a spôsobuje zníženie citlivosti, čo sa u každého môže prejaviť inak.

Po De-Armouringu dochádza často k veľkej úľave a začiatku prežívania života v úplnej inej kvalite ako doteraz. Nie zriedka sa tiež klient vlastne prvýkrát vo svojom dospelom živote stretáva s vlastnou energiou a zážitkom jej prúdenia telom.

Benefity De-armouringu /celotelového odzbrojenia 

  • Väčšia prítomnosť a spojenie vo vašom živote
  • Autentickosť vo vašich pocitoch, túžbach a sebavyjadrení
  • Hlbší prístup k sile sexuálneho života
  • Oslobodenie od nevedomých vzorcov, ktoré sú výsledkom brnenia
  • Väčší prístup k vašej slobodnej vôli
  • Väčšia jednoduchosť na realizáciu vášho potenciálu
  • Väčšia tolerancia voči tlaku a stresu
  • Viditeľný nárast energie, vitality a zdravia.

Je dôležité poznamenať, že prax odstraňovania takzvaného brnenia nie je nová a už stáročia ju praktizujú rôzne kultúry po celom svete pod rôznymi názvami a variáciami. Napríklad tradičná čínska medicína odráža niektoré koncepty odzbrojenia prostredníctvom praxe akupresúry, ktorá zahŕňa stláčanie určitých bodov tela, aby sa uvoľnila bolesť a emócie a umožnil sa voľný tok čchi v tele. Tieto praktiky sú založené na tom, že keď sme uväznení v nevedomých spôsoboch bytia, strácame flexibilitu potrebnú na zdravú adaptáciu. Takže prerušením a rozpustením našej postavy/brnenia obnovíme náš prirodzený energetický tok a priazeň prijať život.